Fusklapp v. 19

Ett London som väljer det nödvändiga, ett Lilla London som gestaltar det upplösta och en ny akademiledamot som varit publicerad i Arkitektur. 

London bortom jacuzzin. Sadiq Khan valdes till ny borgmästare i London. Han efterträder den på senare tid hårt kritiserade Boris Johnson. När Guardians arkitekturskribent Rowan Moore nyligen sammanfattade borgmästaren Boris Johnsons tid som stadsbyggare beskrev han London som en plats strösslad med spekulativa skyskrapor. Det planeras just nu 436 byggnader över 20 våningar i London. Moore liknar staden vid ett hus som byggts om, fått ett gym, en Jacuzzi och ett orangeri men där det mest nödvändiga, avloppen lämnats orörda. London har också blivit en av världens dyraste städer att bo i. Khan tycks vilja göra upp med det där. Kärnan i Khans budskap handlar om en annan möjlig stad, där billigare bostäder och transport är de två viktigaste komponenterna. Där 50 procent av alla nya hem är ”affordable” och där kostnaden för att åka kollektivt fryses. För bostadsbyggandet vill han använda mark som staden eller de ansvariga för transporterna i staden äger , och på så sätt också koppla bostadsbyggandet till nya infrastrukturprojekt. En stads jämlikhet byggs av bostäder och billiga transporter. Det är det nödvändiga, som avloppen under jacuzzin.

Gestaltad upplösning. Götaplatsen i Göteborg har fått ett nytt vattenspel i samband med ombyggnaden. Det ljussatta vattenspelet – som är en del i upprustningen av Avenyn och enligt uppgift kostat 30 miljoner – har upprört många. Arkitekturskribenten Mark Isitt beskrev projektet i Göteborgsposten som ett projekt med ”ett konsultförslag som havererade, en kulturförvaltning som sa nej till konstnärlig rådgivning, en projektledare utan skisser, en stadsarkitekt som inte hade en aning om vad som pågick”. Stadsarkitekten lyckades, skriver Isitt, stoppa ett av förslagen som var på väg att byggas och som enligt honom såg ut som ”ett mausoleum över en mongolisk fältherre”. Det förslag som nu byggs tycks blygsammare. Landskapsarkitekten Mattias Nordström som en gång gjort gestaltningsprogrammet för avenyn kallades in när bygget redan var igång och kunde konstatera att ”det gick ju inte att riva det som redan var installerat i gatan. Nu finns fontänen där, det är som det är.” Ombyggnaden av Avenyn drivs framåt av något som kallas Trygg, vacker stad, en samverkansplattform för med såväl kommunala förvaltningar och bolag som privata aktörer. Kanske är själva vattenspelet som enligt GP:s ledarsida idag ”bitvis ser direkt sjaskigt ut” en illustration av upplösningen mellan det offentliga ansvaret och det privata intresset.

Akademiledamt i Arkitektur. Idag valdes Sara Stridsberg in i Svenska Akademin. Det är – vad vi vet –  första gången en författare som publicerats i tidskriften Arkitektur valts in i Akademin. I Arkitektur nummer 6/2014 publicerade vi ett utdrag ur hennes då färska roman Beckomberga. Så här presenterade vi texten i tidskriften: När Jimmie Darling kommer till Beckomberga mentalsjukhus börjar hans dotter Jackie tillbringa allt mer tid där och när modern reser till Svarta havet blir sjukhuset hela Jackies värld. I Sara Stridsbergs roman Beckomberga – ode till min familj är mentalsjukhuset intill Judarskogen både en monstruös ängel och en gammal utopi om att fånga den som faller. Här presenterar vi ett utdrag ur boken som utkom nu i september på Albert Bonniers förlag.

Mer innehåll om ämnet