Konstverk i den nya Norra länken i Stockholm, en trädsilhuett i corten av Pål Svensson.

Tunnelkonst i ny länk

Norra länken i Stockholm invigdes innan jul. Över tjugo år efter den första idén är vägbygget klart. En viktig del har varit den konstnärliga utsmyckningen.

Arkitekt PeGe Hillinge och konstnären Pål Svensson fick i uppdrag av Trafikverket att utveckla konceptet för konsten i Norra Länken. En kombination av arkitektonisk rumsgestaltning och konstnärlig gestaltning. Varje konstverk är synligt i sju sekunder för en bilist på väg och en del i säkerhetsarbetet i tunneln. Konst som säkerhet alltså. Temat i konceptet har hämtats från den närliggande Nationalstadsparken Hagaparken och de fyra årstiderna.

Norra länkens långa tillkomsthistoria är en berättelse om motsättningar mellan natur- och kultur­värden och infrastruktur. Nu möts världarna i tunnelns konstverk: trädsilhuetter, vajande vass, fjärilar och fotografier av natur. En underjordisk infrastruktur präglad av de landskap som finns ovanför. I vägskälen där konstverken finns lyfts taket i tuneln och det blir rymligare. ”För konsten i tunneln har säkerheten varit viktig, men den konstnärliga gestaltningen har ändå fått stå i fokus”, säger arkitekten PeGe Hillinge på Sweco.

Norra länkens historia berättade vi om i senaste numret av Arkitektur som finns att köpa här.

Mer innehåll om ämnet