Brf Godthemsberget Majorna Göteborg från boken Rita bostäder, foto: Bert Leandersson.

”Spännande att lyfta blicken från ritbordet”

Ett arkitektkontor, en enskild arkitekt eller en offentlig förvaltning sitter på en mängd kunskap. Det är den här kunskapen som vi som förlag kan hjälpa till att synliggöra.

Vi på Arkitektur Media vet att det finns en stor efterfrågan på böcker som förmedlar insikter om och kunskap kring arkitektarbetet, från studenter, verksamma arkitekter och beställare. Som enskilt kontor kan det vara svårt att veta vari denna kunskap består.

Arkitektur Media kan sätta kontor i kontakt med skribenter, kritiker eller akademiker. I förekommande fall kan vi också coacha och vara redaktörer för egna texter som arkitekter skriver, så som var fallet med boken BoStad av Mats Egelius.

Håkan Trygged från KUB arkitekter

Rita bostäder – en bok om bostadsritande och bostadskvalitet – av KUB arkitekter är utgiven av Arkitektur Media. Håkan Trygged är arkitekt och delägare i KUB arkitekter.

Hur kom det sig att ni på KUB Arkitekter ville presentera era bostadsprojekt i form av en bok?
–KUB arkitekter är medlem i Centrum för boendets arkitektur (CBA) på Chalmers. Initiativet till att samla ihop ett antal av våra bostadsprojekt i en bok uppstod i en diskussion med Ola Nylander på CBA. På kontoret har bostadsritandet alltid varit en viktig del av verksamheten. Vi tyckte att det var spännande att lyfta blicken från ritbordet, att sammanställa ett urval av våra bostadsprojekt och reflektera över bostadsritandet och var vi som kontor befinner oss i större perspektiv. 

Varför och hur valde ni att samarbeta med just Arkitektur Media?
– Vi sökte en samarbetspartner med kunskap om arkitektur, som utöver förlagskunskapen, kunde bistå med facksynpunkter på innehållet. Vi tror också att Arkitektur Media bland annat via annonser i Arkitektur når många av de som kan vara intresserade av boken.
– Vi tycker att samarbetet med Arkitektur Media har fungerat fint.

Vilka fördelar ser ni med att ha ett förlag som ger ut boken istället för att ge ut den på egen hand?
– Vi tror vi når de som kan vara intresserade av boken bättre genom att överlåta distribution och marknadsföring till ett fackförlag.

Vilka målgrupper tänker ni er för boken?
– Vi hoppas att boken kan attrahera arkitektstudenter, arkitekter, byggherrar och andra som är intresserade av bostadsarkitektur.

Vardagens rörelser, Rita bostäder och BoStad, tre böcker från Arkitektur Media.

Detta är ett sponsrat inlägg från Arkitektur Media.

 

Mer innehåll om ämnet

Arkitektur nr 8 2021

Jubileumsårets sista nummer blickar framåt, speciellt genom att lyfta den nya vardagens möjligheter. Den ekonomiskt tillgängliga bostaden, en existentiell busshållplats,…

180,00kr

Köp