BoStad – bostadsarkitektur och stadsbyggnad

BoStad – bostadsarkitektur och stadsbyggnad

Pris: 349 kr
Prenumerant: ? 319 kr

Bostaden är arkitektens viktigaste uppgift. Från omsorgen om planlösningen till platsen i staden. BoStad är en bok som med konkreta exempel visar hur kvalitet, närvaro och kunskap formar bra bostäder och livskraftiga städer.

Arkitekten Mats Egelius har arbetat med bostadsarkitektur i fyra decennier. I BoStad behandlas en mängd olika teman som miljonprogrammets arv, postmodernismens genombrott, boende i gemenskap, vurmen för höga hus och boende på ålderns höst.

Boken är rikligt illustrerat med foton, bostadsplaner och ritningar. Sammantaget blir den en initierad och användbar referens- och inspirationskälla för alla med intresse för boendets arkitektur och dess villkor.

Pressröster om BoStad:
”Varje avsnitt ger mycket att fundera över och generös kunskap om vad som kännetecknar goda bostäder och hur de kommer till under senare år. Men läs om du är det minsta intresserad av bostadsfrågor! En sådan välgjord bok är ren och skär lycka att hålla i sin hand.”
/ Kerstin Kärnekull, Tidningen Bo Tillsammans

”BoStad borde vara obligatorisk läsning för de politiker och tjänstemän som är ansvariga för byggande.” Och som en avslutande kommentar till dagens bostadsbyggande avslutar hon med orden: ”Tänk om! Läs BoStad! ” / Kerstin Wickman (författare, redaktör för Form under 25 år och professor på Konstfack), Tidskriften Arkitektur

”Mats Egelius har den goda egenskapen att resonera både konstruktivt och kritiskt, både belysa planlösandets finstämda arbete med ljus och rumssamband, effektivitet och lekfullheter, för att därefter metodiskt syna det egna arbetet: varför det blir som det blir och i vilka avseenden det inte blir som det kunde ha blivit.” / Torbjörn Einarsson, tidskriften Stadsbyggnad

 

 

Vikt: 1100 g
Dimensioner: 187 × 265 × 32 mm