Nytt nummer ute nu!

Nummer 6 har tema Stadsutveckling. En stadsmiljö innebär ständig förändring, men till vilket pris förändras våra städer i dagens urbaniseringsprocesser? Finns framförhållningen som kan möta sårbarheten som följer i klimatförändringarnas spår? Samtliga kommuner i Sverige står nu inför mer eller mindre tydliga klimatutmaningar.

Från norr till söder undersöker vi hur svenska städer växer och omskapas, och hur vi inom staden tillämpar krismedvetenhet i olika grad. I pandemins kölvatten ifrågasätts stadsbyggnadsidealet med ständigt växande, allt tätare städer. Annica Kvint lyssnar till röster som talar om ett grönare och mer människovänligt ideal.

Det är i planeringen av städerna som lösningen på klimatfrågan finns, skriver Sverker Sörlin i en personlig reflektion. Arkitektur publicerar också ett utdrag ur hans bok Kris! Från Estonia till corona.

Blickar vi utanför Sverige har vi mycket att lära av den isländska stadsutvecklingsprocessen, skriver Joakim Kaminsky och Oskar Ivarsson i ett debattinlägg. Där deltar politiker, sakägare, allmänhet och fastighetsägare mycket aktivt i en dialogprocess som kan betraktas som direktdemokrati.

Projekt som presenteras i nr 6:

  • Centralenområdet med omnejd, Göteborgs stad
  • Nya Skellefteå, Skellefteå kommun
  • Östra Hagastaden, Stockholms stad
  • Varvsstaden, Malmö stad

Mer innehåll om ämnet