Charlie Gullström, forskningsledare för RISE-projektet ”Nationell samverkan mellan innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer (NATSAM)”. Foto: Joakim Kröger.

Klimatkommun nästa

Klimatförändringar, digitalisering och socialt utanförskap. Svenska kommuner saknar inte utmaningar.

För att öka takten i omställningsarbetet driver forsknings­­institutet RISE projektet ”Nationell samverkan mellan innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer (NATSAM)”, en stor satsning med följeforskare i sex städer finansierad av Vinnova sedan 2014.

– Lund, Göteborg, Borås, Stockholm, Umeå och Kiruna är utsedda till innovationsplattformar och tillsammans med dem ska RISE bygga upp ett nätverk av systerstäder i Europa. Allt för att städerna ska kunna lära av varandra, säger Charlie Gullström, forsknings­ledare. 

Paradoxalt nog tycks gränser vara en del av det ”gränslösa” och globala samhälle vi lever i. Under forskningsarbetet har man insett att det behövs processer och metoder för hur man ska fånga upp idéer i en förvaltning.

– Enstaka eldsjälar är inte tillräckligt, konstaterar Charlie Gullström, och med utgångspunkt från det lade den RISE-anknutna forskaren Heiti Ernits nyligen fram en lic-avhandling om vad han kallar ”gränsgångare”; en ny yrkesroll som är tänkt att skapa bryggor mellan andra yrkesroller på kommunerna. 

Digitalisering är också en viktig pusselbit i omställningsarbetet. Charlie Gullströms eget forskningstema är virtuella rum och digitala kopior av hus, något hon menar att fler arkitekter borde intressera sig för. Huset rapporterar sin aktuella status till sin digitala tvilling, vilket kan göra det mer effektivt på en rad sätt.

Svenska kontor används i dag bara tio procent av tiden. Det är en sorts ”lokalsvinn” som en digital plattform skulle kunna råda bot på, menar Charlie Gullström. De digitala 3D-modeller som i dag hamnar i arkitektens ritningsarkiv skulle kunna användas i mycket högre utsträckning även när människor flyttat in och börjat använda husen.

– Det är viktigt att arkitekterna deltar i den här utvecklingen. Annars kommer fastighetsbranschen att ta kommandot!

Annica Kvint är kulturredaktör för Arkitektur.

Mer innehåll om ämnet