Helsingborgshems Stadskvarteret, ritat av Jaenecke arkitekter utmed Regementsvägen, tar vid intill lamellkvarteren till vänster i bild. I bakgrunden ses 11-våningshuset Drottningen, ritat av Fojab för Helsingborgshem. Foto: Helsingborgshem

Kvarteren som inte ville passa in

Täthet och variation är nyckelorden när nya stadskvarter ska läggas till stadsdelen Drottninghög. Men går det att förena den urbana variationsivern med de befintliga kvaliteterna i området? un...

Logga in för att läsa artikeln.

Mer innehåll om ämnet