Byggfenomen bygger sin historia på Block

”Stil?” av Byggfenomen är den första utställningen i det nyöppnade galleriet Block i Stockholm. Malin Zimm ser en grundliga reflektionen kring om och hur arkitektur existerar som ämne.

Samtidigt som Byggfenomen ställer ut ett rum fullt av arkitektur där betraktaren tar plats i rummets mittpunkt, ställer Tham och Videgård ut ett rutnät som organiserar arkitektur i ett centrumlöst rum. Denna iakttagelse gjorde Daniel Johansson, Byggfenomen, under en mycket lång och mycket välbesökt föreläsning på galleri Block. Som första utställare på det nyöppnade galleriet är Byggfenomen en perfekt spelöppning. Kontoret grundades av Daniel Johansson och Philip Bergerhoff 2011, med grundidén att varje projekt ska ”härbärgera ett sökande element”.

På frågan Stil? svarar Byggfenomen med ett generöst utlägg där rummets klätts in med arbetsmodeller, egentillverkade armaturer och andra byggnadsdetaljer, materialprover och prototyper. Här finns fragment av nästan varje byggprojekt som kontoret arbetat med, tävlingsförslag som kallbadhuset på Södermalm, flera specialbyggda lampor till olika projekt, och modeller i olika skalor över den mytomspunna blå villan där lättbetongblockets möjligheter utforskas. Så är också den grundliga reflektionen kring om och hur arkitektur existerar som ämne, själva grunden i Byggfenomens praktik.

De gör det inte för att det är lätt, utan för att det visat sig vara det svåraste: att hålla sig till ämnet arkitektur. Att ägna sig åt ämnet bjuder ett större motstånd än att lämna det. Därför blir varje projekt som en ny tagning, en ny scen, i en längre film, som är Byggfenomens samlade praktik. I gallerirummet har också ett antal samtal hållits, som ett komplement till utställningens fråga om hur vi organiserar kunskapen kring arkitektur.

Block presenterar sig som en icke vinstdrivande konstnärlig plattform för samtida undersökande arkitektur, och programmet är lagt för hela 2023. Om man står med ryggen mot söder och betraktar Hornsgatspuckeln som en konjunkturkurva från väst till öst, ligger galleriet just efter toppen, i den vikande kurvan nedåt. Tidigare lågkonjunkturer har medfört intressanta händelser i arkitekturen, som tagit sig uttryck i form av nya tidskrifter, utställningar och andra kulturskapande initiativ. Block har äntligen placerat arkitekturutställningen mitt i stadens vardag, tack vare Helena Mattsson, arkitekt och forskare, och Petra Gipp, arkitekt och konstnär. Det känns redan som om galleriet alltid funnits där. Byggfenomen sätter, som första utställare, tonen för den generositet och det expanderade samtal som galleriet tillför.

Malin Zimm

Malin Zimm
Malin Zimm är doktor i arkitektur och var chefredaktör för tidskriften Arkitektur 2019-2022.

Mer innehåll om ämnet