Vy mot entréfasaden. Fasadpanel av thermowood och gradänger av ljusgrå granit. Skulptur utförd av Jan Cardell. Foto: Åke E:son Lindman

”Ger man barnen något fint så blir de rädda om det.”

En energisk rektor, en kreativ kommunal byggherre och en eftertänksam arkitekt har prövat att spränga gränser i Landamäreskolan: ”I ett segregerat samhälle är det så mycket viktigare att ...

Mer innehåll om ämnet

Tre ord i tiden

Kvartalsarkitekturens intåg, tvättsvampsstaden suger upp översvämningar och well-indexet ger oanade möjligheter till mer pappersarbete. Tre ord från arkitekturhösten.  Kvartalsarkitektur Att…