De tio radhusen på Sörbyängen är nollenergihus, där solcellerna på taket producerar den energi som går åt för ett års uppvärmning och tappvarmvatten. Foto: Mattias Hamrén

Det nya normala

Med The Power of 10 av Street Monkey Architects läggs ytterligare en årsring till Örebros historia av innovativ bostadsarkitektur. Mikael Bergquist hoppas på en framtid där nollenergihus inte är...

Mer innehåll om ämnet

Byggemenskaper

Hur ska människor kunna få mer makt över utformningen av sitt boende och hur kan vi öka mångfalden av boendeformer…

329 kr

Visa