De tio radhusen på Sörbyängen är nollenergihus, där solcellerna på taket producerar den energi som går åt för ett års uppvärmning och tappvarmvatten. Foto: Mattias Hamrén

Det nya normala

Med The Power of 10 av Street Monkey Architects läggs ytterligare en årsring till Örebros historia av innovativ bostadsarkitektur. Mikael Bergquist hoppas på en framtid där nollenergihus inte är...

Logga in för att läsa artikeln.

Mer innehåll om ämnet

Skisser i vår tid

Skissernas museums nya tillbyggnad skapar en ny relation till parken kring Universitetsbiblioteket. Elding Oscarsons tillägg är mycket konsekvent genomfört, skriver Tomas Lewan. Bilderna är…