Sökresultat

Ur arkivet

En återblick öfver byggnadsverksamheten i Sverige under 1905

Årskrönika med kortfattade omnämnanden av planerade och utförda nybyggander.

Täflingen för ny kyrka jämte församlingshus för Engelbrekts församling i Stockholm

Positiv recension av prisbelönta förslag till kyrka (Engelbrektskyrkan) och församlingshus för Hedvig Eleonora församling. Tävlingens program återges samt prisnämndens utlåtande.

Ernst Abraham Jacobsson

Dödsruna.

Konst- och industriutställningen I Norrköping

Kort omnämnande av utställning av konst och industri i Norrköping med positiv kommentar om utställningsarkitekterna.

Christiansborgs återuppbyggande. Täflingen 1904

Redogörelse för olika förslag till återuppbyggnad av Christiansborgs slott samt för tävlingsförslagen 1904-05 och de tre omarbetade förslagen 1905.

Något om att resa och om att rita

Polemik mot Ivar Tengbom som i ett Resebref (Arkitektur 1906 nr 1) varit kritisk mot att arkitekter måste göra egna uppmätningar av gamla byggnadsverk eller göra skisser när man ta fotografier eller köpa vykort.

Sofiakyrkan i Stockholm

Beskrivning av Sofiakyrkan

Från Östra begrafningsplatsen i Göteborg

Beskrivning av gravmonument över författaren Victor Rydberg och över August Röhss. (Det senare med skulpturgrupper av Sigrid Blomberg. Omnämner förslag av Carl Milles.)

Nägra nya uppgifter för våra arkitekter med afseende på byggnaders uppvärmning

Om gamla och nya uppvärmningsmetoder och den estetiska utformningen av dem. I stället för att dölja nya konstruktioner bör man ge dem "nya, goda former".

Stockholms nya rådhus

Positiv kommentar till beslut den 18:e juni i Stockholms stadsfullmäktige att uppföra nytt rådhus på "Eldqvarnstomten å Kungsholmen" efter ritningar av Ragnar Östberg.

Täflingen för ny kyrka jämte församlingshus för Engelbrekts församling i Stockholm

Bilder av 3:e prisen samt av de två till inköp föreslagna för kyrka (Engelbrektskyrkan) och församlingshus för Hedvig Eleonora församling. Kommentar om den just fullbordade Sofiakyrkan.

Frågan om revision av Stockholms stadsplan

Skrivelse från en kommitté, tillsatt av Svenska Teknologföreningens afdelning för husbyggnadskonst, angående en revision av Stockholms stadsplan.

Litteraturöfversikt

Recension av: Skansens kulturhistoriska afdelning, av Axel Nilsson.

Meddelanden

Rättelse av felaktig uppgift i artikeln "Stortorget n:r 18 & 20, Stockholm" i Arkitektur 1906 nr 5.

Kalmar

Beskrivning av byggnader och stadsmiljöer.