Sökresultat

Ur arkivet

Från The American Institute of Architects

Kommentarer till svensk arkitektutbildning med anledning av ett häfte från The American Institute of Architects.

Ystad kloster

Beskrivning av restaureringsförslag av Ystads kloster

Nybyggnaden (N:is 10. 11. 12 & 13) å kvarteret Bodarne

Beskrivning av flerfamiljshus vid Strandvägen.

Växtanatomiska modellstudier genom mikroskop

Beskrivning av undervisningen i modellering efter levande växtmaterial vid konstskola i Berlin (Kunstgewerbemuseum) med anledning av en artikel i Ord och Bild ("för ett par år sedan") av Ina Almén.

Bankaktiebolagets Stockholm-Öfre Norrland nybyggnad vid Fredsgatan

Presentation och recension av nytt bankhus för Bankaktiebolaget Stockholm-Öfre Norrland vid Fredsgatan.

XX:e Allmänna Svenska Landtbruksmötets i Norrköping utställningsfält

Beskrivning av förslag till utställningsfält för XX:e Allmänna Svenska Landtbrulsmötet i Norrköping 1906.

Böcker

Rec. av: Svensk Byggnadskonst, av Gustaf Upmark.

Carlshamns gamla och nya rådhus

Presentation av det gamla rådhuset från 1682 och det nya från 1900.

En skolstudie och ett minne

Minnesord över John Samzelius med citat ur dennes uppsats "Arkaden i italienska renässansen".

Svenska rådhus

Korta presentationer av rådhus.

Täflingen om ritningar till Konst- och Industriutställning i Norrköping 1906

Tävlingsprogrammet för Konst- och Industriutställningen i Norrköping 1906 för de tre inbjudna arkitekterna. Fågelperspektiv av de tre förslagen. Jämförande presentation av Bergstens och Cronstedts förslag vad gäller utställningsplan, huvudentré, restaurang, industrihall, maskinhall och konsthall.

Sjunde internationella arkitektkongressen i London 1906. 16-21 juli

Diskussionsämnena vid den sjunde internationella arkitektkongressen.

Förmansboställe i Arbrå

Kort beskrivning av enfamiljshus, förmansboställe för Ljusne Älfs Flottningsförening.

Höghammar

Kort beskrivning av "anstalt för sinnesslöa barn"; Höghammar, vid Bollnäs i Hälsingland.

De nyinredda sällskapsrummen i Grand Hotel

Recension av de nyinredda s k kungsrummen i Bolinderska husets bottenvåning, f d Frisinnade klubbens lokal