Sökresultat

Ur arkivet

Litteraturöfversikt

Recension av: Konst och konstnärer vid Magnus Gabriel de la Gardies hof, av August Hahr.

Litteraturöfversikt

Recension av:
L’architecture moderne en Angleterre, av Paul Sedille.
A History of Architecture, av Banister Fletcher.

Ur skissboken. Stortorget N:r 18 & 20, Stockholm

Teckningar från Stortorget 18 och 20.

Mälarbadet

Beskrivning av badhus med simhall , Mälarbadet, vid Norr Mälarstrand.

På studieresa i Spanien

Från en resa i Spanien med besök i Gerona, Tarragona, Camprodòn och Valencia. Artikeln illustreras av författaren.

Slöjdföreningens i Göteborg skolas nybyggnad

Beskrivning av ny skolbyggnad för Slöjdföreningen i Göteborg. En år 1891 utlyst arkitekttävling inte givet användbart förslag. Det nya huset mest påverkat av Torben Gruts tävlingsförslag.

Den internationella täflingen om ny stadsplan för Helsingborg

Prisnämndens utlåtande i tävlingen om ny stadsplan för Helsingborg. Pristagarnas beskrivningar av de prisbelönta förslagen (utom 2:a pris).

På studieresa i Spanien

Från en resa i Spanien med besök i Kataloniens huvudstad Barcelona. Artikeln illustreras av författaren.

Bostadsfrågan. Byggnader för små jordbruk

Beskrivning av fyra förslag till byggnader för små jordbruk bestående av bostadshus och ladugård, utarbetade av en kommitté tillsatt av Landtbruksakademien.

Nya riksdagshuset

Beskrivning av nya riksdagshuset av dess arkitekt.

Den nya bron öfver Norrström

Uttalande av Svenska Teknologföreningens afdelning för husbyggnadskonst i frågan om ny bro över Norrström från Helgeandsholmen till Drottninggatan.

Ur skissboken

Resestudier av Ragnar Östberg.

Litteraturöfversikt

Recension av: Ett hem, dess byggnad och inredning, av Ragnar Östberg.

Bostadsfrågan. Alnäs

Beskrivning av om- och tillbyggnad av Villa Alnäs vid Manilla på Djurgården.

Möbler, utförda efter ritningar af Axel Lindegren, Carl Westman och Ragnar Östberg

Recension av möbelutställning.