Sökresultat

Ur arkivet

H. K. H. Prins Eugens Waldemarsudde

Recension av villa, Prins Eugens Waldemarsudde.

Byggnadstekniska frågor. Genomfärgadt trä

Presentation av metod för färgning av trä vid Stockholms Träfärgninggs A.-B.

Byggnadstekniska frågor. Eternitskiffer

Presentation av nytt taktäckningsmaterial: eternitskiffer.

Svenska rådhus

Korta beskrivningar av rådhus

Kyrka till Jäths församling i Småland

Notis med illustration av kyrka under uppförande efter ritningar från 1897.

Bostadsfrågan. Reseberättelse, insänd från Kommersekollegium

Reseberättelse från en resa i England och Skottland 1901 för att "studera husbyggnadsteknik, företrädesvis rumsinteriörer". Utställning i Glasgow. Arbetarbostad i Port Sunlight utanför Liverpool.

Kaptensudden

Kommentar till att Nobelstiftelsen förvärvat Kaptensudden och att den tänker uppföra en större byggnad framför Nordiska museet.

Stockholms Handelsbanks nybyggnad, N:o 20 B Östra Kungsträdgårdsgatan i Stockholm

Beskrivning av nytt bankhus vid Kungsträdgården för Stockholms Handelsbank.

Nya byggnadsverk. Hagalunds kyrka

Beskrivning av kyrka under byggnad i Hagalund.

John Samzelius död

Dödsruna

Andra täflingen om pris för förslag till nytt rådhus å Eldkvarnstomten i Stockholm

Recension av den andra tävlingen om förslag till nytt rådhus i kvarteret Eldkvarnen; mycket positiv till det vinnande förslaget av Ragnar Östberg. Prisnämndens utlåtande. Den andra tävlingens program.

Ur skissboken. Lovisa Ulrikas bibliotek på Drottningholm

Beskrivning av Lovisa Ulrikas bibliotek på Drottningholms slott med teckningar av författaren.

Petrikyrkan i Malmö och de nyfunna kalkmålningarne

Fortsättning på artikel i nr 1. Beskrivning av kalkmålningarna i Krämarekapellet i Sankt Petri Kyrka.

Nya byggnadsverk. Stefanskapellet i Vanadislunden i Stockholm

Presentation av kapell, Stefanskapellet i Vanadislunden, invigt i maj 1904.

Stadsplanefrågan. En stadsplanejämförelse

Redaktionell inledning som betonar intresset för stadsplanering. Hallmans uppsats en jämförelse mellan 1800-talet och 1900-talet i planering av en stadsdel.