Öppning av utställningen Reconstructing the Stockholm Exhibition 1930

Gunnar Asplund hade varit stolt!

Trots att Stockholmsutställningen 1930 stod för modernismens stora genombrott i Sverige är dokumentationen kring den minst sagt knapphändig. Studenter på Chalmers har därför gjort ett gediget detektivarbete och med stor precision rekonstruerat utställningens viktigaste byggnader i skala 1:50. Arbetesprocessen presenteras, tillsammans med originalfoton och parallella texter på engelska och svenska,  i Arkitektur Förlags nya bok Reconstructing the Stockholm Exhibition 1930. Boken är skriven av arkitekten och arkitekturhistorikern Atli Magnus Seelow och finns att köpa här.

Modellerna visas nu på Konstakademien i Stockholm i den tillhörande utställningen Reconstructing the Stockholm Exhibition 1930 – en unik möjlighet att frossa i den tidiga funktionalismen.

Sebastian Nowacki
Sebastian är Arkitekturs webbredaktör och koordinator.

Mer innehåll om ämnet