University College London Portico, London. Foto: Ioana Marinescu

Arkitekturfotot: Ioana Marinescu

Gravid är en platsspecifik installation tillverkad för University College London Portico, London. Den förbinder minnet av födelse i sjukhuset mittemot med de många kupolerna som omger universitetets gård. De två svart/vita fotografierna placerade bakom de monumentala kolonnerna, motsäger och understryker samtidigt sin arkitektoniska omgivning. Fotografiernas storlek ger dem en nästan galaktisk dimension – de skulle lika gärna kunna vara månar som stora musikinstrument eller gigantiska ägg. Verket är fött ur konflikten mellan natur och kultur i en akademisk omgivning, och från den abstrakta tvetydigheten i bilderna.

Ioana Marinescu är fotograf och bosatt i London.

Mer innehåll om ämnet