Fotografen Bert Leandersson. Foto: Manfred Janker

Intervju: Bert Leandersson

Vallås kyrka i Halmstad, ritad av Lise och Hugo Höstrup, invigdes 1975. I nummer fem av Arkitektur publicerade  vi en bild av kyrkan, signerad fotografen Bert Leandersson. Vi frågade honom hur han tog bilden och vad som gjorde att den fångade hans intresse.

Vad var det med Vallås kyrka som fick dig att vilja ta bilden?
– Bilden var den sista jag tog av kyrkan. Och den kändes som en bra sammanfattning. Kyrkorummet har ett sluttande golv och stigande tak fram mot altaret som ger den exteriöra trekantiga formen. Den var viktig att förmedla. Kyrkan är ganska liten och detta ville jag visa genom att göra den liten i förhållande till omgivningen i bilden.

Bilden är svartvit, fanns det någon tanke med det?
– Med svartvitt kan man öka kontrast och förstärka skillnader mellan färger. Det gör att former kan bli tydligare.

Fanns det något annat du tänkte på när du tog bilden?
– Jag väntade en stund på molnet ovanför kyrkan.

 

Mer innehåll om ämnet