Sankt Sigfrids kyrka, foto Robin Hayes

Arkitekturfotot: Robin Hayes

För bara någon månad sedan, i mars 2018, råkade jag på den här lilla kyrkan och dess intressanta historia – som avspeglar Stockholms tillväxt och religionens relation till staden och stadsplaneringens prioriteringar.

Sankt Sigfrids kyrka är en kyrka i nygotisk stil skapad år 1900 utifrån en dansk modell designad av arkitekten Erik Otto Ulrich, och uppförd av företaget Hem på landet, som också byggde billiga hyresbostäder. Från början byggd i korsningen Tulegatan/Frejgatan på Norrmalm, var kyrkan ett monument för goda traditioner och seder för dem som under den här tiden kom från landsbygden till staden.

När kyrkan 1904 köptes av Brännkyrka flyttades den till berglik plats i Aspudden, med utsikt över Trekanten, Gröndal och innerstaden – en vy som kraftigt reducerades när E4 byggdes på 1960-talet.

Robin Hayes är arkitekturfotograf.

Mer innehåll om ämnet