72 Hour Cabin. 2017 lät forskare från Karolinska Institutet fem personer med hög stressnivå bo i Jeanna Bergers paviljong – med goda resultat. Foto: Jeanna Berger

Hälsan finns i naturen

Naturens förmåga att läka och hela uppmärksammas stort runt om i världen. Sverige är forskningsledande genom Centrum för Vårdens Arkitektur i Göteborg. Allt fler institutioner byggs nu som...

Mer innehåll om ämnet

Skisser i vår tid

Skissernas museums nya tillbyggnad skapar en ny relation till parken kring Universitetsbiblioteket. Elding Oscarsons tillägg är mycket konsekvent genomfört, skriver Tomas Lewan. Bilderna är…