Det gröna taket framträder tydligt längre upp i slänten. Husets långsida och entré vetter mot en gårdsplan med garage till vänster i bild. Foto: Mikael Olsson

Villa Myttinge – en paviljong för sommarnöje

Villa Myttinge är ett fritidshus som vill skapa en annan relation till omgivningen än den typiska för fritidshuset.  Som arkitekturkritiker gör man alltid en avvägning i bed...

Logga in för att läsa artikeln.

Mer innehåll om ämnet