Det gröna taket framträder tydligt längre upp i slänten. Husets långsida och entré vetter mot en gårdsplan med garage till vänster i bild. Foto: Mikael Olsson

Villa Myttinge – en paviljong för sommarnöje

Villa Myttinge är ett fritidshus som vill skapa en annan relation till omgivningen än den typiska för fritidshuset.  Som arkitekturkritiker gör man alltid en avvägning i bed...

Detta innehåll kan endast läsas av inloggade prenumeranter. Bli prenumerant här!

Mer innehåll om ämnet

Skisser i vår tid

Skissernas museums nya tillbyggnad skapar en ny relation till parken kring Universitetsbiblioteket. Elding Oscarsons tillägg är mycket konsekvent genomfört, skriver Tomas Lewan. Bilderna är…