Tillbyggnadens krökta volym öppnar Finngatan mot parken och har givits höjd och materialitet för att kunna stå upp mot arkitekt Hans Westmans Svenska salen i brädformad betong från 1959. Foto: Åke E:son Lindman

Skisser i vår tid

Skissernas museums nya tillbyggnad skapar en ny relation till parken kring Universitetsbiblioteket. Elding Oscarsons tillägg är mycket konsekvent genomfört, skriver Tomas Lewan. Bilderna är ta...

Mer innehåll om ämnet

A MAP: Klassiker

Arkitektur förlag presenterar: A MAP – En serie kartor över Stockholms mest sevärda arkitektur. A MAP: Klassiker En vägvisare till närmare…

139 kr

Visa