Bostadsområdet Viva är byggt i en brant sluttning. Genom att huslamellerna är ställda på tvären har den ståtliga utsikt.

”Vi behöver nya klassiker”

I en Göteborgsbrant står ett svar på några av vår tids bostadsutmaningar. Claes Caldenby ser en ny modern klassiker där krympta bostadsytor och långt drivet samutnyttjande kombineras. Foto:...

Logga in för att läsa artikeln.

Mer innehåll om ämnet