Bostadsprojektet Solaris av arkitektkontoret Huggenbergerfries har lyfts fram som en arkitektur formad av energiproduktionen. Det har integrerade solceller både på väggar och tak. Foto: Huggenbergerfries

Klimatet. Nu?

I Schweiz har man folkomröstat igenom krav på koldioxidreduktion. Men det kräver en helhetssyn där byggmaterialval är en viktig del, skriver Sasha Cisar. Inför det svenska v...

Mer innehåll om ämnet