För att få en livfull tegelfasad har man jobbat med en blandning av kulörer, murning i olika förband ochvariationidjup. Foto: Kentaroo Tryman

Skolan mitt i byn

Hyllievångskolans gröna utemiljö fungerar även som allmän park. Även insidan präglas av öppenhet. Katarina Rundgren besöker en skola som förbereder barn för aktivitetsbaserade konto...

Mer innehåll om ämnet