Vy mot entréfasaden. Fasadpanel av thermowood och gradänger av ljusgrå granit. Skulptur utförd av Jan Cardell. Foto: Åke E:son Lindman

“Ger man barnen något fint så blir de rädda om det.”

En energisk rektor, en kreativ kommunal byggherre och en eftertänksam arkitekt har prövat att spränga gränser i Landamäreskolan: ”I ett segregerat samhälle är det så mycket viktigare att ...

Detta innehåll kan endast läsas av inloggade prenumeranter. Bli prenumerant här!

Mer innehåll om ämnet

Skisser i vår tid

Skissernas museums nya tillbyggnad skapar en ny relation till parken kring Universitetsbiblioteket. Elding Oscarsons tillägg är mycket konsekvent genomfört, skriver Tomas Lewan. Bilderna är…