Bilden av det nya Malmö

Arkitektur ordnar samtal och release på Moderna Museet Malmö.

Malmö är temat för tidskriften Arkitekturs augustinummer, som med utgångspunkt i det stora Malmö Live-projektet ställer frågor om idén om den kreativa nätverksstaden, om städers självbild i förhållande till verkligheten och om stadsbyggande som platsmarknadsföring.

I samband med releasen blir det ett timslångt samtal om Malmös stora stadsbyggandssatsningar i bland annat Västra hamnen och dess följdverkningar i staden. Vem kommer de till del? Vad fyller de för syfte? Vilken roll spelar kulturen?

Plats: Moderna Museet i Malmö Tid: 18:00

Medverkar gör John Peter Nilsson, museichef på Moderna Museet Malmö, Dan Hallemar, chefredaktör på tidskriften Arkitektur och Kerstin Åkervall, tidigare planchef, numera miljödirektör på Malmö stad. Moderator: Lena From, Svenska konstkritikersamfundet.

Mer innehåll om ämnet