Mötesrummet på gatuplanet har ljus från två håll och är förberett för alla former av sammankomster, från musik och måltider till skapande och samtal. Foto: Schnepp Renou

Med lågmäld precision

Ett stadsdelscentrum som sjuder av aktivitet mot en bakgrund av lågmäld arkitektur. Septembre samtalar med Katarina Rundgren om en omgestaltning som vänder rummens utmaningar till tillgångar.  ...

Mer innehåll om ämnet