Foto: Anders Bergstedt.

För Vasakronans nya kontor av Karin Skoglund, Annika Hedeblom, Alexandra Lindberg och Moa Rundlöf 

Tidskriften Arkitekturs pris till unga arkitekter går till Karin Skoglund, Annika Hedeblom, Alexandra Lindberg och Moa Rundlöf och deras inredning för Vasakronan i Göteborg. Juryns nominering lyder:

”Den aktuella frågan om hur en aktivitetsbaserad arbetsplats kan organiseras utan att arbetsmiljön försämras har i Vasakronans nya regionkontor fått ett övertygande svar. En stark materialitet och intrikat rumsorganisation och färghantering har skapat en arbetsplats med stora kvaliteter. Här ses en ung generation kliva fram mot en bred arkitektroll, där alla delar i en komplex process hanterats med stor säkerhet.”

Ung Svensk Arkitekturpriset delas ut vartannat år till arkitekter under 40 år som färdigställt ett projekt de senaste två åren.

Ansvarig arkitekt: Arkitekterna SAR/MSA Karin Skoglund och Annika Hedeblom, Kaka Arkitekter, arkitekt SAR/MSA Alexandra Lindberg, OkiDoki Arkitekter samt arkitekt SAR/MSA Moa Rundlöf, Moa Rundlöf Arkitektur
Medverkande: Inredningsarkitektstudent Patrik Larsson
Byggherre: Vasakronan

Jury: Katarina Rundgren, Anders Kling, Per Bornstein, Ylva Frid (jurysekreterare)
.

Mer innehåll om ämnet