Källsprångsvägen är ett område med 13 små villor byggda med stomme av korslimmat trä och fasader klädda med cederspån. Foto: Robin Hayes

Källan till visdom

I Viskafors satsar allmännyttan på ekologiskt byggda hyresvillor i sparad naturmark. Ylva Frid besöker Källsprångsvägen av Brunnberg & Forshed och finner en källa till visdom i skogsbrynet...

Mer innehåll om ämnet

Skisser i vår tid

Skissernas museums nya tillbyggnad skapar en ny relation till parken kring Universitetsbiblioteket. Elding Oscarsons tillägg är mycket konsekvent genomfört, skriver Tomas Lewan. Bilderna är…