Källsprångsvägen är ett område med 13 små villor byggda med stomme av korslimmat trä och fasader klädda med cederspån. Foto: Robin Hayes

Källan till visdom

I Viskafors satsar allmännyttan på ekologiskt byggda hyresvillor i sparad naturmark. Ylva Frid besöker Källsprångsvägen av Brunnberg & Forshed och finner en källa till visdom i skogsbrynet...

Logga in för att läsa artikeln.

Mer innehåll om ämnet