Badhuset ligger på pålar tre meter över havsnivån. Foto: Bert Leandersson

En öppning mot havet

Kallbadandet har i Sverige en historia som går tillbaka till 1800-talet, då kallbaden kom till som en del av en europeisk kurbadstradition. En tradition som under 1900-talet övergavs, till förmån för mer folkliga simhallar och friluftsbad med simbanor.

Men under det senaste decenniet har man på många orter sett ett uppsving för åretruntbadandet. Kallbadhuset har med sin bastu blivit ett sätt att tämja och uppleva naturen även vintertid.

Karlshamn är en stad med lång kallbadstradition. Ortens nya kallbadhus är resultatet av föreningen Kallbadhusets vänners flera år långa kamp och har kommit till tack var hjälp från lokala företag och från kommunen.

Karlshamns kallbadhus ligger vid Näsviken, någon kilometer utanför stadskärnan i fritidsområdet Vägga, där det ligger en bit från stadens simhall.

Genomsiktfrånentrén ut mot den fria horisonten och Östersjön. Såväl insida som utsida är klädd i trä. Foto: Bert Leandersson
Genomsiktfrånentrén ut mot den fria horisonten och Östersjön. Såväl insida som utsida är klädd i trä. Foto: Bert Leandersson

Från strandpromenaden ter sig den symmetriska byggnaden stor, mörk och sluten. Det är en tydligt definierad, symmetrisk trävolym, som placerad på pelare tre meter över havsnivån, i änden av en smal bro av limträbalkar.

Men när man gått genom dörren till den centralt placerade lokalen med anslutande terrass mjuknar byggnaden och öppnar sig mot havet.

Den centralt placerade terrassen är gemensam, medan själva bastandet och badandet är separerat. Dam- och herravdelningen ligger på varsin sida om terrassen.

Omklädningsrummen är enkla och har en öppen planlösning, med något snedställda väggar som delar av duschdelen från omklädningsdelen och gör utrymmet mer småskaligt. Träbänkar mot grått halvmatt kakel och klinker ger en mjuk ton, liksom ljuset som faller in från glasdörren mot terrassen.

Badet sluter sig mot landsidan, men öppnar sig helt mot skärgården och havet i sydväst. Foto: Bert Leandersson
Badet sluter sig mot landsidan, men öppnar sig helt mot skärgården och havet i sydväst. Foto: Bert Leandersson

Arkitekten har lyckats med att både intensifiera badupplevelsen och göra den praktisk. Bastun är placerad längst ut, med intagande utsikt över klippor och ett avlägset industriområde. Utanför bastuns panoramafönster finns en terrass. Därifrån leder en trappa ned i havet.

På terrassen finns möjlighet att, förutom att sitta på den öppna terrassen, skärma av sig ensam eller två och två i mer intima bås med sittplatser längs ena väggen. Den mjuka grå tonen fortsätter på utsidan, där fasadens släta träpanel behandlats med gråpigmenterad olja.

På nära håll, i bastun, på bryggan eller i vattnet, är det en byggnad vars former inte tränger sig på utan bara funktionellt stöttar upplevelsen av het bastu, frisk luft och kall Östersjö.

En lågmäld modern form, där materialet trä återknyter till lokal byggtradition.

I stadsutvecklingssammanhang finns ofta en vilja att skapa platser för spontana möten.

På Karlshamns kallbadhus har mötesplatsen istället uppstått tack vare invånarnas egna önskemål och behov. Den robusta byggnaden ger därför också något tillbaka till staden – den stödjer och underlättar för kombinationen av bad och social samvaro.

Dengemensamma loungen står i direkt kontakt med en terrass under tak. Foto: Bert Leandersson
Dengemensamma loungen står i direkt kontakt med en terrass under tak. Foto: Bert Leandersson

FAKTA
Karlshamns kallbadhus

Adress: Väggabadet, Karlshamn Arkitekt: White arkitekter genom Sven Gustafsson Medarbetare: Ola Dellson, Emilie Dafgård Konstruktör: Projektbyggaren AB, genom Agneta Nerg Byggherre: Kallbadhusets vänner genom Glenn Broberg och Leif Nilsson Entreprenadform: Totalentreprenad Byggnadsentreprenör: JSB genom Nils Ohlin Bruttoarea, kvm: 300 m2 Projektkostnad M kr, ex moms: 8 miljoner Byggnadsår: 2015.

Arkitekten beskriver: Karlshamn har en lång badtradition där det under perioder fanns flera kallbadhus, men kuststräckan från Ystad till Borgholm har sedan många år saknat ett kallbadhus. Föreningen Kallbadhusets Vänner har i samarbete med kommunen och lokala sponsorer förverkligat en mångårig dröm.

Kallbadhuset vid strandpromenaden ut mot Yttervägga står på smala pelare tre meter över havsnivån. Sluten mot landsidan, men med en öppen famn mot utsikten och den fria horisonten, är byggnaden formad som en skarpskuren trävolym. Från stranden bildar två limträbalkar en smal bro fram till entrén.

En gemensam lokal med anslutande terrass ankeras på ömse sidor av herr- respektive dambastu. Bastun med maximal utsikt ligger nära trappan ner till Näsvikens svalkande vatten. Soldäcken har formats så att var och en kan finna soliga och vindskyddade platser. Fasaderna består av en slät panel som behandlats med gråpigmenterad olja som med tiden övergår till träets naturliga grånande.

White Arkitekter

Julia Svensson
Julia Svensson är Arkitekturs chefredaktör. Hon är också konstkritiker i Dagens Nyheter och har en bakgrund som nyhets- och kulturjournalist.

Mer innehåll om ämnet