#145: Energins löften

Energin är den enda valutan. Den avgör geopolitiken, samhällens välstånd och inte minst klimatet. Energi uppmanar till att ge löften. Öknen ska blomma, vatten och luft bli rena, bara vi använder rätt energi. Men långt oftare har kampen om ny energi lett till förstörelse, förgiftningar och krig. Vi följer den ödesdigra vägen av produktion och konsumtion av energi i vår överurbaniserade värld: kärnreaktorer i Farsta, luftkonditionering i Hong Kong, transformatorstationer i tegelgotik i Berlin, kraftverk som konsthallar och portabla städer med nomadiska egnahemsknegare vid älvarna i Norrbotten.

Mer innehåll om ämnet