#144: Helsingborg

Helsingborg har alltid velat skruda sig på nytt, pröva samtidens nya dräkter – folkhemmets fullbordan, nyurbanismens saltstänkta generositet – eller bara som i dag: tätt och trångt vid vatten. Men arvet från stadens klyvnad och delning, den egentliga värdefulla staden och staden utan värde, konsumtion och produktion, söndersanerade arbetargator och exklusiva kvarter – den spelplanen har lagts sedan länge.

Mer innehåll om ämnet