#152: Tiotalet – det vi trodde och det som blev

Tio år är en skoningslös tidsintervall, för nära för att förlåtas, för långt bort för att förundras över. Med smak av aska vadar vi genom appdjungeln, smart cities, ekomodernism, entreprenörsurbanism, socialt förfall, balkongexpansion, slumrestaurering och bostadsbyggandets minimeringsmaximering.

Mer innehåll om ämnet