#143: Staden och glömskan

Vi glömmer ju hela tiden, men i detta avsnitt av Staden podcast följer vi okunnighetsskapandet som en aktiv process, ett verktyg för att vi ska acceptera förändring i den olösliga konflikten mellan staden å ena sidan som ett gammalt hem med bibliotek och släktfotografier, eller en provisorisk fabrik med tillfälliga anställningar å den andra.

Mer innehåll om ämnet