#137: Lund – brutal frihet

Lunds hus döljer hemligheter, vad som först träder fram är kanske inte det som präglat staden mest. Bakom de danska medeltida gatorna har gömt sig en industristad med verkstäder, och tryckerier. Bakom höga teglade murar finns allmänningar, och gemenskaper.

Mer innehåll om ämnet

Skisser i vår tid

Skissernas museums nya tillbyggnad skapar en ny relation till parken kring Universitetsbiblioteket. Elding Oscarsons tillägg är mycket konsekvent genomfört, skriver Tomas Lewan. Bilderna är…

Fusklapp v. 7

Eldunderstöd för sänkta hushöjder, nyanser i det grå och stadsförnyelse som auktoritär tillväxtstrategi. Försvarsmakter. Försvaret vill sänka den byggnad som skulle skicka Stockholm…