#137: Lund – brutal frihet

Lunds hus döljer hemligheter, vad som först träder fram är kanske inte det som präglat staden mest. Bakom de danska medeltida gatorna har gömt sig en industristad med verkstäder, och tryckerier. Bakom höga teglade murar finns allmänningar, och gemenskaper.

Mer innehåll om ämnet