#139: Trondheim – amfiteaterns smitvägar

Spekulation och katedral. Barockplanens genomfartstrafik och pilgrimens, vandrarens genvägar. I Trondheim finns en undervegetation av det som var, och blev kvar, mitt i samtidstrycket.

Mer innehåll om ämnet

Fusklapp v. 7

Eldunderstöd för sänkta hushöjder, nyanser i det grå och stadsförnyelse som auktoritär tillväxtstrategi. Försvarsmakter. Försvaret vill sänka den byggnad som skulle skicka Stockholm…