Arkitektur nr 8, ute nu!

Förtätning och gröna undantag, Arkitektur nr 8/2017 är årets stora bostadsnummer där vi fokuserar extra mycket på bostadsgården. 

Det byggs mer bostäder än på länge – men det talas allt mindre om boendemiljöer som helhet. I årets stora bostadsnummer fokuserar Arkitektur därför på bostadsgården. Vår tids gårdar, skriver kritikern Anders Kling i numrets bärande essä, påminner om förra sekelskiftet: täta stadsdelar med trånga och hårda gårdar.

Men det finns gröna undantag. Som det nya bostadsområdet Örgryte torp i Göteborg, eller storgårdskvarteret Stora Sjöfallet i Norra Djurgårdsstaden. ”Grönskan blir ett kitt i stadsväven”, säger landskapsarkitekten Mattias Gustafsson på Urbio, som arbetat med Stora Sjöfallet.

I förtätningens tid bebyggs många villatomter nu med flerbostadshus, som Scott Rasmusson Källanders Brf Ferdinand i Stockholm. Man bygger på komplicerade platser som Wingårdhs Däckshuset i Göteborg och skapar nischade hus som Hauschild + Siegels cykelhus i Malmö.

På bostädernas insida ställs allt större krav på flexibilitet när ytorna blir mindre. Det leder till sämre bostäder, skriver kritikern Tomas Lauri: ”Jag vill se en ny era
för planlösningskonst och briljanta detaljer.”

Tidningen finns att beställa här

Mer innehåll om ämnet