Tham & Videgård löser upp tvekan

Arkitekturs kritiker Tomas Lewan kommenterar årets Kasper Salin-, Villa- och bostadspris.

”Grunkan” uppe på KTH-området, ska den ha pris? Skämt å sido – makalöst framgångsrika Tham & Videgård förtjänar väl ett Kasper Salinpris för sitt objekt i rostig plåt, den nya Arkitekturskolan. Byggnaden bjuder på vackra, nyskapande salar i Asplundsk formation och träffsäker fasaddetaljering, men har samtidigt karaktär av tekniskt föremål – som en stålcistern eller farkost i en science fictionfilm.

Det sensationella med Tham & Videgård är inte minst hur deras byggnader tycks lösa upp omgivningens tvekan: Inte så mycket strikt funktionellt, genom att angripa samtliga praktiska frågor, utan snarare genom en visuell övertydlighet som gör det annars ofta svåra området arkitektur enkelt och lustfyllt att ta till sig.

Fältet av pristagare från Arkitekturgalan pekar i en riktning mot större spännvid mellan högt och lågt, eller mellan påkostat och minimerat. Hauschild + siegels välförtjänt belönade bostadshus i Västra Hamnen har rötter i okonstlat bostadsbyggande och social housing och ställer sig i en tradition där inte heller miljonprogrammets formgivning känns avlägsen. Tonläget är lika avskalat som Arkitekturskolans är exklusivt. Att projektet ges årets bostadspris är ett erkännande till de redan sedan tidigare prisbelönade arkitekterna – de tilldelades ju Kasper Salinpriset 2009 – men utmärkelsen är dessutom träffsäkert en gest till en genre och modernismens vision om den goda bostaden.

Som en krona på verket tilldelas duon Tham & Videgård utöver Kasper Salin-priset i år dessutom det nyinstiftade Villapriset för ”Creek House” i Skåne, en exceptionellt genomarbetad byggnad. Den premierade arkitekturen har ett tonläge som fokuserar på form och utförande vilket är välbetänkt i genren. Ovarsamt hanterat kan det nya priset främst annars bli en signal om ett allt mer polariserat samhälle. Tomas Levan

Mer innehåll om ämnet