Nr 3 2018 – Stilmöte

Att förhålla sig till historien är arkitekturens eviga uppgift. I det nya numret av Arkitektur fördjupar vi oss i det befintligas värde. Ur ett kortsiktigt ekonomiskt perspektiv är det oftast en...

Mer innehåll om ämnet

Skisser i vår tid

Skissernas museums nya tillbyggnad skapar en ny relation till parken kring Universitetsbiblioteket. Elding Oscarsons tillägg är mycket konsekvent genomfört, skriver Tomas Lewan. Bilderna är…

I Bostadspriset är 3 av 4 nominerade projekt skånska. I dag släppte Sveriges Arkitekter de fyra nominerade till bostadspris, som…