Hage är den rumsliga utgångspunkten i den framväxande stadsdelen Råängen, som ingår i framtidsplanen för Brunnshög, som i sin tur är del av ett pågående större utvecklingsprojekt för Lund. Foto: Peter Westrup

Först på plats i Råängen

En muromgärdad trädgård med långbord bildar nav för en ny stadsdel. I väntan på omgivande byggnader lyser den upp vägen till framtiden. Björn Ehrlemark begrundar den enkla gestens arkitektur....

Mer innehåll om ämnet

I Bostadspriset är 3 av 4 nominerade projekt skånska. I dag släppte Sveriges Arkitekter de fyra nominerade till bostadspris, som…

Skisser i vår tid

Skissernas museums nya tillbyggnad skapar en ny relation till parken kring Universitetsbiblioteket. Elding Oscarsons tillägg är mycket konsekvent genomfört, skriver Tomas Lewan. Bilderna är…