Såhär är det tänkt att Slussen ska se ut, med nya Nobel Center utmed Stadsgården. Foto: Dbox/Foster and Partners/Nobelstiftelsen.

Låt Nobel Center dubblera som bibliotek

Nobel Centers nya placering vid Slussen kan bli lyckad. Speciellt om byggnaden också får rymma ett stadsbibliotek, skriver arkitekten Tomas Lewan.

En byggnads funktion är den väsentliga faktorn vid dess tillblivelse. Uppslaget med ett Centrum för Nobel är gammalt, men innehållet har aldrig klargjorts – en otydlighet som inte är helt tillfredsställande när nu skattemedel och donationer ska generera ett projekt i paradposition vid Stockholms inre vatten.

Nobel Centers nutida idé om varumärke och attraktivitet hör hemma i det tidiga 2000-talet. I samma anda finns andra stora satsningar som Nya Karolinska och Stockholm Waterfront, vars målsättningar allt mer ifrågasätts i nutida stadsbyggande.

Projektet har nu landat i en av de beslutade byggnadsvolymer som ingår i detaljplanen för Nya Slussen. Visst finns en logik i det hela. Nobelstiftelsen har inte kunnat släppa tanken på en närhet till kungliga slottet. Samtidigt blir förutsättningarna nu bättre att befolka Nya Slussen med den egendomliga, norrvända parken väster om nybyggnaden.

Lokaliseringen har alltså mycket som talar för sig, men komplikationer saknas inte. Bussar förväntas angöra under mark vilket liknar förhållanden i den rivna Slussen, men kapaciteten blir begränsad. I kajnivån ska troligen en entré samordnas med ett intensivt cykelflöde. Även detta går förmodligen att lösa, men konfrontationen mellan flanörer och hetsiga cyklister har diskuterats otillräckligt i Slussenplanen, som ännu har stora brister. Illustrationer som gick ut med nyheten om Nobel vittnar exempelvis om stora kvarstående brister i gestaltningen.

En positiv effekt skulle kunna bli att ett lyft drivs fram av hela Slussenområdets formgivning. I och med att Nya Slussen pressats igenom utan hänsyn till gällande riksintressen, vilket kommer att innebära stora förvanskningar av stadsmiljön, uppstår samtidigt en spelplan för den nya byggnaden i den redan ändrade miljön. Men utformningen kan bli nog så krävande som på Blasieholmen. Det nya läget är ännu mer exponerat. En relativt neutral byggnad bör vara målet.

Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg släpper ifrån sig den aktuella byggrätten men kompenseras med annat och förfogar nu över de stora handelsytorna under och över mark i Slussenprojektet. Idén från 1990-talet med ett hotell ovanpå entrén till Slussens tunnelbana väcks till liv och även den byggrätten tillfaller Atrium.

Sammanfattningsvis får Stockholm ett stråk av ”kultur light” utmed Stadsgården där Nobel Center gör sig väl tillsammans med Fotografiska med likartade målgrupper och intentioner. Verksamheten handlar om ett slags ”science light” för skolklasser och besöksnäring. I det finns en skillnad mot ”riktiga” museer – med samlingar och forskning på det vis som exempelvis ICOM definierar museiverksamhet. Kan Nobel ta även detta steg? Det vet vi inte.

Massturismen som adresseras i satsningen välkomnas inte längre med självklarhet världen över i ”besöksmål” med självaktning. Protesterna har varit omfattande i exempelvis Barcelona där många tröttnat på turisterna. Södermalm är en stadsdel med självaktning och här skär det sig delvis.

En kommunal institution som exempelvis ett stadsbibliotek hade tillfört mer och dessutom varit en välbehövlig satsning i stockholmarnas intresse. Egentligen kan man fråga sig varför inte ett stadsbibliotek och ett Nobel Center skulle kunna kombineras. Nobel Center vänder sig kanske främst till just barn och unga. Men det verkar inte vara helt på deras villkor. Målet är mer av högtidlighetskaraktär är intrycket.

Att verkligen ge barn och unga ett modernt bibliotek där de själva kan söka kunskap och utvecklas – det vore klockrent i Nobels anda. En sådan byggnad skulle självklart kunna rymma de ytor för anföranden, utställning och TED Talks stiftelsen aviserat. Skulle en bättre inramning kunna tänkas för hedrandet av Nobel?

 

 

 

Tomas Lewan är arkitekt och kritiker.

Mer innehåll om ämnet