Slussen kan inte renoveras

Expertgrupp dömer ut tanken på återuppbyggnad.

Den nya rödgröna majoriteten i Stockholm beslutade efter valet att göra en genomlysning av Slussenprojektet, en grupp med fyra experter – Mats Olsson, Reigun Thune Hedström, Sven Lorentzi och Christel Wiman. I sitt utlåtande konstaterar att man om man ska bygga upp den nuvarande anläggningen igen så måste åtminstine 85 procent rivas och återuppbyggas. De menar också att Stockholms stad har haft relevanta underlag i sin planering av Nya Slussen: ”Efter att vi genomfört vår granskning finner vi att besluten om projekt Slussen i huvudsak vilar på rättsvisande bedömningar och att beslutsunderlag och beslut tagits på relevanta grunder”, skriver man i sin slutsats.

Trafiksäkerheten blir bättre med det nya förslaget men förbättringar måste göras för cykel- och gångtrafikanter, menar gruppen, något det finns utrymme för inom den antagna detaljplanen. När det gäller diskussionen om förändrad utsikt konstaterar gruppen att man kommer få andra utblickar än idag med den nya planen, men inte färre. Expertgruppen anser att man inom planen bör ta fram ett fördjupat gestaltningsprogram, som ska diskutera utformning och kulturmiljö. Man konstaterar också att bygget rikserar att bli 2,5 miljarder dyrare än de budgeterade 10 miljarderna.

Mer innehåll om ämnet