Byggnaden med sin helt uppglasade stationsentré till Station Stockholm City och indragna huvudentré till hotellet. Foto: Adam Mørk

Staden och de fyra tornen

En ny mötesplats var målet. Men av det offentliga rummet blev det en glasgång. Stockholm Continental är ett resultat av svensk konsensuspolitik, skriver Tomas Lauri. Det är med viss besvikelse...

Mer innehåll om ämnet

I Bostadspriset är 3 av 4 nominerade projekt skånska. I dag släppte Sveriges Arkitekter de fyra nominerade till bostadspris, som…