Gården och det smala mellanrummet mellan tornbyggnaderna är hårdgjorda och saknar grönska. Foto: Tord-Rikard Söderström

Vem stannar upp och pratar med grannen på en rå gård enbart omgiven av fönster?

Haga Nova är det första färdiga kvarteret i nya Hagastaden. Joanna Zawieja besöker ett projekt med hög finish, men som förlorar på tätheten och bristen på gemensamma utrymmen. Mycket har r...

Detta innehåll kan endast läsas av inloggade prenumeranter. Bli prenumerant här!

Mer innehåll om ämnet

Byggemenskaper

Hur ska människor kunna få mer makt över utformningen av sitt boende och hur kan vi öka mångfalden av boendeformer…

279 kr

Visa