För att få en livfull tegelfasad har man jobbat med en blandning av kulörer, murning i olika förband ochvariationidjup. Foto: Kentaroo Tryman

Skolan mitt i byn

Hyllievångskolans gröna utemiljö fungerar även som allmän park. Även insidan präglas av öppenhet. Katarina Rundgren besöker en skola som förbereder barn för aktivitetsbaserade konto...

Logga in för att läsa artikeln.

Mer innehåll om ämnet