Kvarteret Platinan från söder med Erskines nu trettio år gamla höghus på andra sidan bron. Foto: Federico Covre

Marknadens återvändsgator

De dubbla glasen på Platinan av EGA Erik Giudice Architects reflekterar den omgivande, allt tätare staden. Den kritiska minimalismen har blivit ett maximerat svar på marknadens krav, menar Claes Ca...

Mer innehåll om ämnet

Den urbana fronten

I boken Den urbana fronten – En dokumentation av makten över staden granskas omvandlingen av Kvillebäcken, en stadsdel på Hisingen i Göteborg….

229 kr

Visa