Kvarteret Platinan från söder med Erskines nu trettio år gamla höghus på andra sidan bron. Foto: Federico Covre

Marknadens återvändsgator

De dubbla glasen på Platinan av EGA Erik Giudice Architects reflekterar den omgivande, allt tätare staden. Den kritiska minimalismen har blivit ett maximerat svar på marknadens krav, menar Claes Ca...

Mer innehåll om ämnet

Landshövdingehus

Landshövdingehuset är ett tvåvånings trähus ovanpå en murad bottenvåning. Det är en hustyp som är karaktäristisk för Göteborg, en ”uppfinning”…

399 kr

Visa