Gården öppnar sig mot väster medan kvarterets högre hus ligger mot genomfartsgatan i öster. Foto: Nils-Olof Sjödén

Lättare att göra som man brukar än att vara innovativ

Först i ett av de sista kvarteren i Östra Kvillebäcken närmar man sig intentionerna i gestaltnings programmet. Claes Caldenby går igenom ett område där snedstegen staplats på varandra. ...

Mer innehåll om ämnet

Den urbana fronten

I boken Den urbana fronten – En dokumentation av makten över staden granskas omvandlingen av Kvillebäcken, en stadsdel på Hisingen i Göteborg….

199 kr

Visa