Norra Djurgårdsstaden, kv Abisko. Foto: Holger Ellgaard, Wikipedia

Julia Svensson och Annica Kvints artikelserie om stadsbyggnad

Stockholms växtvärk. Du har väl inte missat Arkitekturs redaktörer Julia Svensson och Annica Kvints artikelserie om stadsbyggnad i Dagens Nyheter? I fyra artiklar granskar de Stockholms bostadssituation ur både socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv.
 
 
 

Mer innehåll om ämnet

Skisser i vår tid

Skissernas museums nya tillbyggnad skapar en ny relation till parken kring Universitetsbiblioteket. Elding Oscarsons tillägg är mycket konsekvent genomfört, skriver Tomas Lewan. Bilderna är…