Villans fasad av stående granpanel och kluvna näbbspån av furu har både moderna och traditionella förlagor i lokalsamhället. Foto: Pernilla Wåhlin Norén

Den lokala stämman

Stilmässigt är villan av Pernilla Wåhlin Norén en testbädd för lokal hantverkstradition med starka band till Borlänges arkitekturikoner. Funktionellt är huset ett instrument stämt till vardag...

Mer innehåll om ämnet