Staden #58 Staden mixtape – en resa, fyra städer

När vi är i en stad händer det ofta att en annan stad dyker upp. En stadsdel i Istanbul blir synlig i Neapel, en känsla i Rom påminner om en i Los Angeles, en konfliktpunkt i Södertälje liknar en i Amsterdam.

Likadant är det med vissa frågor, de följer oss från stad till stad. Frågor om migration, om det gemensamma ansvaret, om gränser och grannskap.

I det här avsnittet ville vi låta städerna möta varandra. Som en mixtape – ett blandband. Där vi valt ut fyra berättelser från fyra städer och satt ihop det till ett avsnitt.

Vilka städer. Ja följ med så får ni veta. Det här är podcasten staden mixtape. En resa genom fyra städer.

Mer innehåll om ämnet